Top
> โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง <
CODE : T-101
MATERIAL : > โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง <
SIZE : 55x55x41 cm, 40x40x51 cm, 80x80x35 cm
PRICE : ไม่ระบุ
DETAIL

T-001/A  ขาโต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีเขียวอีตาลี 80x80x35 cm

T-001/ฺB ขาโต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีขาวไวน์วีนัส 55x55x41 cm

T-001/C  ขาโต๊ะเหล็กทำสีดำด้าน ท็อปโต๊ะหินอ่อนสีดำแบล็คเมอคิวน่า 40x40x51 cm