Top
เหล็กทำสีขาว / น้ำเงิน / เขียว -กระถางเหล็กทำสี
CODE : PL-207
MATERIAL : เหล็กทำสีขาว / น้ำเงิน / เขียว -กระถางเหล็กทำสี
SIZE : 13x13xH50cm ,15x15xH65cm , 30x30x25cm(กระถางไม่มีขา)
PRICE : ไม่ระบุ
DETAIL

(S) 13x13xH50cm > 3,900 Bath

(M) 15x15xH65cm > 4,900 Bath

(L) 30x30x25cm(กระถางไม่มีขา)  > 4,900 Bath